IBM Watson producten zijn op artificiële intelligentie-gebaseerde software-services voor de verwerking van tekst- beeld- en geluidsdata. TXT INSIGHT is IBM Business Partner voor het IBM Watson producten- en services portfolio. Stuk voor stuk bewezen technologieën gebaseerd op artificiële intelligentie (AI). Onze focus is de analyse van tekstdata, gebruikmaken van IBM softwareoplossingen. Zo kunnen wij de volgende IBM Watson services verwerken in uw softwareproducten

Wij leveren software en de dienstverlening om uw cognitieve zoekoplossingen of slimme chatbots te ontwikkelen en voor uw organisatie in te zetten. We weten van de hoed én de rand. Wel zo plezierig. Wij helpen u graag op weg!

 

IBM Watson® Discovery Services:

Watson Discovery Services is een bekroonde enterprise search en AI-zoektechnologie die specifieke antwoorden op uw vragen ophaalt. WDS is in staat om domeinspecifiek trends en relaties in tekstdata te analyseren gebruikmakend van machine learning en natuurlijke taalverwerkingstechnologie. WDS kan zowel in een cloud- of on-premise omgeving worden geïmplementeerd. Ook is het mogelijk om Discovery Services uw domeinspecifieke vocabulair aan te leren.

...meer

IBM Watson® Assistant

IBM Watson Assistant is een platform voor de ontwikkeling van slimme virtuele assistenten. Deze technologie kan meer dan het nabootsen van menselijke interactie. Watson Assistant weet wanneer er gezocht moet worden naar een antwoord uit een kennisbank, wanneer er om duidelijkheid gevraagd moet worden en wanneer er moet worden doorverwezen naar een mens. De toon van de assistent is aan te passen. Wilt u een formele of een informele chatbot? Het is allemaal mogelijk.

...meer

IBM Watson® Knowledge Studio

IBM Watson Knowledge Studio (WKS) is een cloud-omgeving waarin domein- en jargon-specifieke tekstanalysemodellen gebouwd worden die entiteiten en relaties identificeren die uniek zijn voor uw branche. In WKS gebouwde modellen kunnen toegepast worden in IBM Watson Discovery, IBM Watson Natural Language Understanding en IBM Watson Explorer. Is dataveiligheid voor u cruciaal? Voor WKS bestaat de mogelijk om on-premise te implementeren.

...Meer

IBM Watson® Natural Language Understanding

IBM Watson Natural Language Understanding (NLU) is een service om teksten te analyseren waarbij de inhoud wordt verrijkt met concepten, entiteiten, emotie, relaties, sentiment en meer. Wanneer teksten jargon- of domeinspecifiek geanalyseerd dienen te worden is het ook mogelijk om een eigen gecustomiseerd model te ontwikkelen met IBM Watson Knowledge Studio. Natural Language Understanding wordt als technologielaag gebruikt voor het analyseren en verrijken van tekstdocumten voor toepassingen in o.a. web applicaties.

...meer

IBM Watson® Explorer Content Analytics (Deep Analytics Edition)

IBM Watson Explorer Content Analytics is een platform voor cognitieve verkenning en analyse van grote hoeveelheden tekstdocumenten. TXT INSIGHT is een van de weinige dienstenaanbieders in Nederland met een jarenlange hands-on expertise voor het inrichten en gebruiken van deze software. Door toepassing van regelgebaseerde modellen is de tekstanalyse in Watson Explorer volledig verklaarbaar. Wel zo handig als traceerbaarheid van resultaten van belang is. Deze software is alleen on-premise te implementeren.

...meer