De kernactiviteit van TXT INSIGHT bestaat uit het op intelligente en geautomatiseerde wijze grip krijgen op grote hoeveelheden ongestructureerde tekstdata. Ons specialisme is het extraheren van nieuwe inzichten en relaties uit grote verzamelingen tekstdocumenten. Door gebruik te maken van geavanceerde cognitieve informatietechnologie zijn wij in staat om efficiënt uw digitale archieven te analyseren en te ontsluiten. Wij werken voor een diversiteit aan opdrachtgevers vanuit uiteenlopende werkvelden en industrieën

Joost Vos

Oprichter, Watson Content Analytics Architect